Cel- en Gentherapieën in Nederland 

Stakeholderbijeenkomst
Woensdag 16 september 2020, 16.30 - 20.00 uur. 
Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, Den Haag. 

 

Stakeholderbijeenkomst Cel- en Gentherapieën 

Op 16 september vindt de stakeholderbijeenkomst plaats over cel- en gentherapieën in Nederland. Schuttelaar & Partners organiseert deze bijeenkomst in opdracht van vijf bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van cel- en gentherapie en belangenvereniging HollandBIO. Het doel van de bijeenkomst is om met de verschillende stakeholders de knelpunten in cel- en gentherapie op tafel te krijgen en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Wij nodigen u uit om op een interactieve manier met stakeholders uit het veld van gedachten te wisselen over de toekomst van cel- en gentherapieën in Nederland. 

Meldt u hieronder aan om deel te nemen aan de bijeenkomst. Deelname is kosteloos. 

Context

Cel- en gentherapieën beloven voor patiënten met zeldzame en ernstige ziekten een manier om hun ziekte niet alleen te behandelen, maar ook te genezen. Nederland kent een geweldige organisatie voor klinisch onderzoek en speelt wereldwijd een significante rol in de ontwikkeling van complexe cel- en gentherapieën. Maar is Nederland wel klaar voor de komst van deze innovatieve therapieën? We gaan in gesprek over vragen als: Welke drempels zijn er voor klinisch onderzoek in Nederland? Hoe kan het vergoedingssysteem eruit komen te zien? En wat is er nodig om deze therapieën goed te implementeren in de Nederlandse zorg? Op de stakeholderbijeenkomst gaan wij in gesprek om de knelpunten van cel- en gentherapieën in Nederland op tafel te krijgen en om mogelijke oplossingsrichtingen verkennen.

Programma

De stakeholderbijeenkomst vindt plaats in het Louwman Museum, in Den Haag. Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.30    Inloop
16.30 - 17.00    Plenaire opening
17.00 - 18.00    Themagroepen
18.00 - 19.00    Netwerkdiner
19.00 - 20.00    Lagerhuisdebat

Wanneer wij het programma verder invullen, houden wij u daarvan op de hoogte via de mail of op deze aanmeldpagina. Graag tot de 16de van september!